Myymässä kirjoja?

Jos olet myymässä kirjoja, voit tuoda ne suoraan kaupalle arvioitavaksi, tai laittaa meille niistä etukäteen listaa tai kuvia sähköpostilla. Etenkin kuvien lähettäminen on kätevää. Yhdessä kuvassa voi olla paljonkin kirjoja, esimerkiksi hyllyssä tai pinossa. Tärkeintä on, että kuva on tarpeeksi tarkka, ja että tekijän ja kirjan nimen erottaa. Näin voimme kertoa suoraan mitkä kirjat meitä kiinnostaisivat, ja vältät turhan kantamisen vaivan, mikäli joukossa on sellaisia kirjoja, joita emme pysty ottamaan vastaan.

Tilamme ovat rajalliset ja hyllyt notkuvat jo entuudestaan, joten voimme ottaa tavaraa vastaan vain valikoiden. Jos tuot isomman määrän kirjoja (tai sarjakuvia, elokuvia, levyjä tms.) suoraan etukäteen ilmoittamatta kaupalle, niin varauduthan odottamaan hetken tai palaamaan hieman myöhemmin (tai seuraavana päivänä) uudestaan. Henkilökuntamme hoitaa samalla muutakin asiakaspalvelua, eikä kyseisen erikoisalan asiantuntija ole välttämättä aina paikalla. 

Kannattaa tiedustella tilannetta etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse, mikäli se suinkin vain on mahdollista.

Hyvä tietää

  • Jokainen kirja tai suurempi erä kirjoja arvioidaan aina tapauskohtaisesti
  • Lopullisen tarjouksen pystymme tekemään vasta kirjat nähtyämme (suuntaa-antavan tarjouksen pystymme tarvittaessa antamaan hyvien kuvienkin perusteella)
  • Tarjoukseemme vaikuttaa aina kyseisten kirjojen kysyntä ja tarjonta
  • Saatamme pyytää sinulta nähtäväksemme kuvallista henkilökorttia kirjoja meille myydessäsi. Otathan sellaisen mukaan. Kiitos!

Kurkkaa sivu Usein kysyttyä nähdäksesi millaisista kirjoista olemme erityisesti kiinnostuneita.

Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (laadittu 23.10.2023).

Yhteystietorekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Henttonen
yrittäjä
info@lukulaari.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Verkkosivuston kautta tehdyissä yhteydenotoissa käsittelyn perusteena on lomakkeen lähettäjän suostumus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan suoraan asiakkailta verkkosivustolta löytyvän yhteyslomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen info@lukulaari.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 TAMPERE

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

Rekisteröidyllä on lisäksi seuraavat oikeudet:

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos asiaan ei kohdistu lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tai säilyttämistä.

9. Rekisterien suojaus ja tietoturva

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä, eli ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

10. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja ja muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytetään ainoastaan EU- tai ETA-alueen sisällä.

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun asiakaspalvelusuhde on aktiivinen. Sähköpostiviestit poistetaan pääsääntöisesti kuukauden kuluttua yhteydenoton käsittelyn päättymisestä lukien.

Evästekäytännöt

Tällä sivustolla käytetään vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Erillistä evästelupaa ei siis pyydetä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt, että sivusto voi asettaa välttämättömiä evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.