Ajankohtaista

Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (laadittu 23.10.2023).

Yhteystietorekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Henttonen
yrittäjä
info@lukulaari.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Verkkosivuston kautta tehdyissä yhteydenotoissa käsittelyn perusteena on lomakkeen lähettäjän suostumus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan suoraan asiakkailta verkkosivustolta löytyvän yhteyslomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen info@lukulaari.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 TAMPERE

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

Rekisteröidyllä on lisäksi seuraavat oikeudet:

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos asiaan ei kohdistu lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tai säilyttämistä.

9. Rekisterien suojaus ja tietoturva

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä, eli ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

10. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja ja muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytetään ainoastaan EU- tai ETA-alueen sisällä.

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun asiakaspalvelusuhde on aktiivinen. Sähköpostiviestit poistetaan pääsääntöisesti kuukauden kuluttua yhteydenoton käsittelyn päättymisestä lukien.

Evästekäytännöt

Tällä sivustolla käytetään vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Erillistä evästelupaa ei siis pyydetä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt, että sivusto voi asettaa välttämättömiä evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.