YHTEISKOULUN KIRJALLISUUSDIPLOMI

Kirjallisuusdiplomi on tarkoitettu sekä kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneille oppilaille että niille, jotka ovat vasta tutustumassa kirjallisuuden maailmaan. Se on keino osoittaa harrastuneisuutta sekä tapa näyttää kirjallista yleissivistystä. Diplomikunniakirja on todistus teosten lukemisesta ja ymmärtämisestä.

Oppilas valitsee luettavaksi oman luokka-asteensa listalta yhteensä 8 teosta seuraavalla tavalla:
Listalla on ryhmiteltynä yhteensä 6 aihealuetta tai teemaa. Jokaisesta teemakokonaisuudesta valitaan yksi kirja sekä lisäksi kaksi vapaasti valittavaa kirjaa mistä tahansa oman luokka-asteen teosryhmästä. Kuitenkin siten, että samasta ryhmästä voi valita yhteensä korkeintaan kaksi kirjaa.

Oppilas suorittaa diplomin itselle sopivassa järjestyksessä. Äidinkielen opettajan tehtävä on valvoa ja ohjata kirjallisuuden lukemista tarkastamalla jokaisen kirjan jälkeen palautettava lukukortti.

Diplomi luovutetaan sen suorittaneelle oppilaalle lukuvuoden päättöjuhlassa.

Äidinkielen opettaja ja kirjaston henkilökunta avustavat aina tarvittaessa kirjan valinnassa ja muissakin diplomiin liittyvissä asioissa.

Lukukortit

Lukukortti elämäkerta tai historiikki

Lukukortti huumori

Lukukortti lyriikka

Lukukortti proosa

Lukukortti sarjakuva

Lukukortti tietokirja